Please login/register to apply for this job.
25 Jun 2022

PermanentJob for Experienced Depot Bestuurder Needed Urgently

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobPost24 Eastern Cape, South Africa

Job Description

Job for Experienced Depot Bestuurder Needed Urgently

Location: Eastern Cape
Job Type: Permanent
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Job for Experienced Depot Bestuurder Needed Urgently


Vacancy Details

Kern doel van die pos:

 • Verkryging, prysbedinging, bemarking van brandstof en regulering van veiligheidsstandaarde by vulstasies en depots binne OVK.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Graad/ Diploma in Bemarking;
 • 3 jaar industrie (brandstof) verwante ondervinding;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Goeie interpersoonlike vaardighede;
 • Bereidwilligheid om lang ure te werk;
 • Goeie mense verhoudings;
 • Vermoё om verhoudings te bou en te behou;
 • Konflikhantering;
 • Goeie onderhandelings-vaardighede;
 • Goeie syfervaardighede;
 • Motivering en ontwikkeling van personeel.
 • Verantwoordelikhede:
 • Identifisering, ontleding en ontginning van geleenthede;
 • Bestuur van brandstof pryse;
 • Verslagdoening;
 • Bestuur van bates.

Main purpose of the position:

 • Procurement, pricing, marketing of fuel and regulation of safety standards at filling stations and depots within OVK.

Minimum Requirements:            

 • Grade 12;
 • Degree/ Diploma in Marketing;
 • 3 years industry (fuel) related experience;
 • Valid driver’s license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good interpersonal skills;
 • Must be prepared to work long hours;
 • Good people relationships;
 • Ability to build and maintain relationships;
 • Conflict Management skills;
 • Good negotiation skills;
 • Good numeracy skills;
 • Motivation and development of staff.

Responsibilities:

 

 • Identification, analysis and exploitation of opportunities;
 • Management of fuel prices;
 • Report writing;
 • Asset managemen

APPLY NOW

47 total views, 1 today

Apply for this Job